ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ

Починаючи з 01 січня до   01 квітня 2018 року,  посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад повинні подати щорічну електронну декларацію за 2017 рік.

Суб’єкт декларування особисто заповнює і подає декларацію (повідомлення) в електронній формі на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (http://nazk.gov.ua). Паперова копія декларації не подається!

 Неподання чи несвоєчасне подання декларації, а також подання декларації з недостовірними (у тому числі неповними) даними має наслідком притягнення особи до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Для подання декларацій у системі суб’єкт декларування повинен зареєструватися в Реєстрі декларацій на сайті НАЗК із використанням електронного цифрового підпису.

Отримати ЕЦП можна в центрах сертифікації ключів Мін’юсту (м.Суми), ДФС (м.Суми), ПриватБанк (м.Путивль) або в інших акредитованих центрах (http://czo.gov.ua/ca-registry ).

Для отримання електронного цифрового підпису від ПриватБанку потрібно особисто звернутися до Путивльського відділення СФ ПАТ КБ «ПриватБанк»  (м.Путивль, вул.Вознесенська, 36).  Для отримання електронного підпису потрібно бути (або стати) клієнтом ПриватБанку. При собі мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, кошти в розмірі до 200 грн. (кошти зарахуються на вашу особисту картку). Електронний цифровий підпис  також можна самостійно згенерувати у   Приват 24.

ВАЖЛИВО! Для входу до системи вам необхідно знати центр сертифікації ключів, у якому ви отримали ЕЦП, мати носій із файлом, особистим ключем та знати пароль захисту ключа.

Після успішного входу до системи за допомогою ЕЦП необхідно ввести дані електронної пошти та номеру телефону (при першому вході). При кожному новому вході в систему ви повинні знову ідентифікувати себе за допомогою ЕЦП.

Адреса електронної пошти буде використовуватися для надсилання нагадувань про подання декларації, попереджень та інших важливих повідомлень від НАЗК. Відтак обирайте ту електронну пошту, до якої ви маєте доступ і регулярно перевіряйте її.

ВАЖЛИВО! У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

ВАЖЛИВО! У разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Система декларування містить:

—          загальну пам’ятку щодо заповнення декларації на початку відповідної форми;

—          окрему кнопку на сторінці кожного розділу форми декларації для переходу до сторінки з коментарями та прикладами заповнення відповідних полів форми;

—          підказки у вигляді «зринаючих» вікон із корисною інформацією при наведенні курсору;

—          підказки із «випадаючими» варіантами відповідей при натисканні на поле;

—          можливість збереження чернетки форми й використання раніше поданих декларацій для створення нових.

 

Для заповнення розділів електронної декларації потрібні такі дані:

 

—          інформація про отримані доходи та подарунки декларанта та членів сім’ї  (заробітна плата, пенсія та інші види доходу) за звітний період (для більш точнішої інформації можна взяти довідку в ДФС);

—          інформація про нерухоме майно декларанта та членів сім’ї  (реєстраційний номер, дата набуття права, загальна площа);

—          інформація про об’єкти незавершеного будівництва декларанта та членів сім’ї  (реєстраційний номер, дата набуття права, загальна площа);

—           інформація про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)  декларанта та членів сім’ї  (під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти (речі), які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, антикваріат, твори мистецтва, меблі тощо).

—          інформація про транспортні засоби декларанта та членів сім’ї  (ідентифікаційний номер, дата набуття права, рік випуску, марка, модель);

—          інформація про цінні папери декларанта та членів сім’ї  (кількість, вартість, дата набуття права);

—          інформація щодо корпоративних прав декларанта та членів сім’ї;

—          інформація про грошові активи декларанта та членів сім’ї ;

—        інформація про фінансові зобов’язання декларанта та членів сім’ї  (отримані кредити, позики, інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога, отримана і не повернена у звітному періоді суб’єктом декларування або членом його сім’ї, зобов’язання за договором лізингу, зобов’язання за договором страхування, зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення, несплачені податкові зобов’язання);

—          інформація про видатки та правочини декларанта та членів

 

УВАГА! Соціальні виплати, субсидії тощо вважаються доходом і відображаються в декларації лише в разі їх монетизації, тобто виплати (нарахування) у грошовій формі.

spacer