Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

ПУТИВЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
05.07.2011                                       м.Путивль                                  №  40
Про заходи щодо забезпечення
доступу до публічної інформації
З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті районної ради, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Визначити головного спеціаліста виконавчого апарату Чемолосову Людмилу Володимирівну відповідальною особою з питань запитів на інформацію, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.
2. Головному спеціалісту виконавчого апарату Чемолосовій Л.В.:
2.1. Розробити та подати на затвердження форми запитів на інформацію, інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
2.2. Запровадити облік запитів на інформацію.
2.3. Утворити, з метою доступу до публічної інформації та її збереження, систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до неї за запитами, оприлюднення на сайті Путивльської районної ради інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію.
3. Заступнику голови районної ради Мартиненку В.О.  внести в термін до 14.07.2011 пропозиції щодо визначення спеціальних місць для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечення обладнання таких місць відповідною оргтехнікою та створення умов для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями.
4. Головним спеціалістам виконавчого апарату районної ради  Пищолі С.Є. та Вехтеру Я.В. забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення на сайті Путивльської районної ради інформації про діяльність районної ради, оприлюднення інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.
5. Головному спеціалісту виконавчого апарату районної ради Пищолі С.Є. забезпечувати оперативне надання організаційному відділу виконавчого апарату районної ради інформації про діяльність Путивльської районної ради з метою її оприлюднення.
5.2. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Лук’яненку М.Д. у місячний термін надати  пропозиції щодо змін до Положення про організаційний відділ районної ради та посадових інструкцій працівників, якими передбачити повноваження стосовно забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, консультацій під час оформлення запитів тощо.
6. Головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради Пешковій Л.В.:
6.1. Унести, після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів, пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування.
6.2. Унести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов’язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».
7. Заступнику голови районної ради Мартиненку В.О. в місячний термін провести навчання працівників виконавчого апарату районної ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Мартиненка В.О.
Голова                                                                                         О.Д.Фесенко
spacer