УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

16 червня Уряд опублікував постанову, якою затвердив Порядок передачі в оренду державного та комунального майна. Постанова набрала чинності, окрім додатку 4 Порядку, який набере чинності в місячний строк з дня опублікування Постанови.

Деякі моменти, які передбачає Постанова

         Постановою установлено, що до правовідносин, які регулюються договорами експлуатації газорозподільних систем, або їх складових, власником яких є держава, а також газорозподільних систем або їх складових, які перебувають на балансі «Нафтогаз України» та його дочірніх підприємств, застосовують положення відносин оренди, передбачених Порядком.

         Фонд державного майна є органом, уповноваженим на скасування або зміну рішення балансоутримувача або орендодавця про включення/відмову у включенні об’єкта до одного з Переліків відповідного типу.

         Майно, щодо якого до введення в дію нового закону «Про оренду державного та комунального майна» були укладені договори про передачу права на експлуатацію, після закінчення строку їхньої дії, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою включаються до Переліку першого типу та передаються в оренду за цим Порядком.

         Орендар, що уклав договір оренди до введення в дію вказаного закону, здійснив невід’ємні поліпшення орендованого майна та умов договору оренди, дія якого продовжена з чинним орендарем за результатами аукціону на продовження договору оренди, має право на зарахування визначеної відповідно до пункту 164 Порядку частини вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень у рахунок нової орендної плати рівними частинами щомісячними платежами протягом строку дії продовженого договору, але не довше ніж протягом п’яти років. При цьому розмір зменшеної в такий спосіб місячної орендної плати не може бути меншим за розмір орендної плати, яку сплачував такий орендар на місяць, що передував даті проведення аукціону на продовження договору оренди.

         До початку роботи системи «Прозорро. Продажі» Порядок у частині внесення (включення) та оприлюднення інформації в електронній торговій системі «Прозоро.Продажі», надсилання інформації про потенційний об’єкт оренди, подання заяв, у тому числі заяв на оренду, в електронній торговій системі, оприлюднення в ній Переліків, договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди, застосовують у такий спосіб:

  • шляхом оприлюднення на офіційних веб-сайтах орендодавців, а також у друкованих засобах масової інформації, якщо це передбачено рішенням представницького органу місцевого самоврядування або уповноваженого ним органу;
  • шляхом внесення, подання, надсилання в паперовій або в електронній формі (без використання електронної системи «Прозорро.Продажі»).

         Надсилання інформації про потенційний об’єкт оренди до початку роботи електронної торгової системи може здійснюватися через систему «Прозорро.Продажі» в разі наявності такої технічної можливості.

spacer