НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА БЕЗХАЗЯЙНУ РІЧ (ГІДРОСПОРУДУ)

Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий.

Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду в комунальну власність.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗХАЗЯЙНОЇ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади за умов, визначених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцезнаходженням цієї речі органом, уповноваженим управляти майном відповідної територіальної громади.

ЗМІСТ ЗАЯВИ

У заяві про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади повинно бути зазначено:

— яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади;

— основні характеристики нерухомої речі;

— посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно;

— друковані засоби масової інформації, у яких було зроблено оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік.

ВІДМОВА СУДУ В ПРИЙНЯТТІ ЗАЯВИ ЯКЩО:

  • вона не взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно;
  • заяву подано до закінчення одного року з дня прийняття її на облік.

РОЗГЛЯД СПРАВИ

Справа про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади розглядається судом за участі заявника з обов’язковим повідомленням усіх зацікавлених осіб.

РІШЕННЯ СУДУ

Суд, встановивши, що нерухома річ є безхазяйною та взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також що сплив один рік з дня взяття на облік нерухомої речі, ухвалює рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади.

spacer