РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНА ОСОБА — ПІДПРИЄМЕЦЬ

Згідно зі ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. Господарським Кодексом України передбачено, що підприємницькою є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Фізичні особи вправі здійснювати підприємницьку діяльність як зі створенням, так і без створення юридичної особи. Фізична особа, яка на законних підставах займається підприємництвом без створення юридичної особи, набуває статусу фізичної особи-підприємця. Для позначення її правового статусу вживаються також терміни «підприємець», «приватний підприємець», «індивідуальний підприємець».

Ще однією обов’язковою умовою зайняття підприємництвом фізичною особою є державна реєстрація, що прямо передбачено ч. 2 ст. 50 ЦК України.

Перед тим, як зареєструвати ФОП потрібно знати деякі моменти:

 1. Право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа з повною цивільною дієздатністю;
 2. Найменування ФОП – це прізвище, ім’я та по-батькові підприємця. ФОП може зареєструвати торговельну марку на своє ім’я та використовувати її в своїй господарській діяльності.
 3. Місце знаходження ФОП – це місце державної реєстрації особи.
 4. ФОП несе відповідальність в межах всього свого майна, яке належить йому на праві власності, як фізичні особі.
 5. Реєстрація ФОП є безплатною процедурою.
 6. ФОП може вільно використовувати усі кошти, які надійшли йому на рахунок, для будь-яких власних потреб, в тому числі знімати готівку, за винятком випадків передбачених законодавством.
 7. Виготовлення печатки є законодавчо необов’язковим при реєстрації підприємця, лише за бажанням, але це краще зробити, адже тоді ФОП є більш юридично захищеною.

 Коли ви обрали діяльність, якою плануєте займатися, систему оподаткування, тоді можна приступати безпосередньо до державної реєстрації. Зокрема необхідно мати такий перелік документів:

 1. Заповнена Заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця встановленого зразка.
 2. Заява про обрання фізичною особою-підприємцем спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики
 3. Довіреність на представництво інтересів, у разі здійснення реєстрації безпосередньо не фізичною особою, яка бажає стати ФОП, а уповноваженою особою.

Після подачі вказаних вище документів, державний реєстратор продовж 24 годин вносить відомості у відповідний реєстр, та органи Державної фіскальної служби (податкова) та Головне управління регіональної статистики автоматично бере на облік зареєстрованого ФОПа.

Для того, щоб стати платником податку на додану вартість, потрібно буде звернутися до органів Державної фіскальної служби . Зокрема після отримання Виписки про реєстрацію фізичної особи-підприємця, а точніше з моменту появи відомостей про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб підприємців, до органів Державної фіскальної служби необхідно подати такі документи:

 1. Заява про державну реєстрацію відповідної системи оподаткування, яка наведена у додатку 1 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, що затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130.
 2. Запит на отримання витягу з реєстру платників ПДВ
 3. Книгу обліку доходів та зборів.

Строк розгляду документів – 10 днів.

                                                    Путивльське бюро правової допомоги

spacer