ПРАВА ПАЦІЄНТА

Конституцією України закріплено за кожним громадянином право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, також  чітко визначено, що в державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безкоштовно.

18 квітня в Україні відзначають Європейський день захисту прав пацієнта.

Держава визнає право кожного громадянина України на охорону здоров'я і забезпечує його захист.

Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги, до якої належать:

екстрена медична допомога;

первинна медична допомога;

вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Усі хто звертається до сімейного лікаря, терапевта або педіатра повинні отримати медичну допомогу.    

Якщо пацієнт потребує  плановий огляд або ж  рецепт на “Доступні ліки” чи на інші послуги з переліку первинної медичної допомоги, лікар повинен його прийняти та укласти з ним декларацію одразу на прийомі(за умови, що кількість пацієнтів, які вже обрали такого лікаря не перевищує оптимального обсягу ).

У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг первинної медичної допомоги у іншого лікаря того самого надавача первинної медичної допомоги без подання нової Декларації.

Пацієнт, який не обрав лікаря та перебуває у невідкладному стані, має право отримати безперервну та безоплатну первинної медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів первинної медичної допомоги для забезпечення можливості реалізувати своє право на вибір лікаря.

Пацієнт або його законний представник  має право змінити або відмовитись від  лікаря, який надає первинної медичної допомоги, шляхом подання тому самому або іншому надавачу первинної медичної допомоги нової Декларації  в разі відмови заяви про припинення поданої ним Декларації .

Права  пацієнта:

— право на медичні профілактичні заходи; 

— право на доступність у галузі охорони здоров'я; 

— право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання; 

— право на свободу вибору в галузі охорони здоров'я, а саме:

— право на вільний вибір лікаря;

— право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;

— право на вибір закладу охорони здоров'я;

— право на заміну лікаря;

— право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров'я України; 

— право на медичну таємницю; 

— право на якісну медичну допомогу; 

— право на безпечну медичну допомогу; 

— право на інновації, а саме:

— право на медико-біологічний експеримент;

— право на репродуктивні технології;

— право на донорство;

— право на терапевтичне клонування;

— право на корекцію (зміну) статі; 

— право на попередження за можливістю страждань і болю; 

— право на індивідуальний підхід до лікування; 

— право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я; 

— право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю; 

— право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги; 

— право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних зі станом здоров'я.

Інформує Путивльське бюро правової допомоги

spacer